Gå till innehåll
Tullinge MF
Tullinge MF

Länkar/Tips

Länkar till andra hemsidor:

Rent i skogen

Hej alla,

Vill upplysa om företaget ” Rent i Skogen ” https://rentiskogen.se/ Länk till annan webbplats.
Joel är den som driver företaget och var den som hjälpte oss med materialoch transport/arbetskraft till bordet vi har. Han tar gärna emot sådant som ska kastas men är i sådant skick att det kan återanvändas, han tar även sånt somgår direkt till återvinningen järnskrot bl.a. Stanna gärna och fråga vad han tar emot.

I gengäld kan han i sin verksamhet hjälpa oss med saker/material som vi i vårverksamhet på fältet kan ha nytta av. Så när vi åker förbi företaget som ligger i gamlaflygklubbens lokaler efter grinden till fältet så går det/kan du lämna in dina sakersom du själv kanske inte vill/behöver ha men som kan användas igen.

Säg gärna att du är medlem i Tullinge Modellflyg, han håller också lite koll påområdet även vår container under dagtid då dom är där.

Svenskt Modellflyg

http://www.svensktmodellflyg.org Länk till annan webbplats.

Tidningen Allt om Hobby

www.hobby.se Länk till annan webbplats.

Tidningen Modellflygnytt:

www.modellflygnytt.se Länk till annan webbplats.

Sveriges Modellflygförbund:

Sveriges Modellflygförbund | Svenska Flygsportförbundet Länk till annan webbplats.

Länkar till val av motorer, batterier, propeller:

http://www.drivecalc.de/ Länk till annan webbplats.

Länk till Flygskola (bl.a. intrimmning av modell)

http://www.rcflygskola.se/Recensions%20Lankar.htm Länk till annan webbplats.

Länk till Omvandlingsprogram

http://www.robsoft.nu/omvandlare_se/omvandlare.asp?Show=4&MainID=5 Länk till annan webbplats.

Länk till film vid F18 kamratförenings årsmöte med start av jetmotor i Petter Röd

http://www.f18.se/film/F18-petterrod-motorkorning2015.mp4 Länk till annan webbplats.

Länk till film om fullskalaflyg om Draken, Viggen , DC3
Draken : https://www.youtube.com/watch?v=Npp79tViffQ Länk till annan webbplats.

Viggen : https://www.youtube.com/watch?v=RHVzkVwI68w Länk till annan webbplats.

DC3 : https://www.youtube.com/watch?v=O4OI-2hzyFM Länk till annan webbplats.


En bild

Publicerad: 2022-11-11

Senast uppdaterad: 2023-12-13

Författare: Thomas Lagman

Sponsorer