Gå till innehåll
Tullinge MF
Tullinge MF

Fältet

Allmänna fältregler för flygning på Tullinge
TMF arrenderar från 2022 endast ett område parallellt med bana 33 (gräsfältet), alla dagar. Vi har även tillstånd att flyga från en plats i anslutning till början av bana 33 på vardagar efter kl 17 och på helger normala flygtider.
Tillträde till flygning på fältet
För TMF medlemmar och deras gäster får in- och utfart endast ske via grind till Trafikverket vid Pålamalmsvägen.
Bilar får INTE parkeras på gräsytorna runt fältet. Området är vattenskyddsområde och då tillåts ej bilar parkerade på gräsytorna.
För att få flyga på Tullinge måste man vara medlem i TMF och årsavgiften till TMF och SMFF skall vara betald.
Medlem äger rätt att ta med gästflygare som tillfälligtvis får flyga utan att ha betalat medlemsavgift
till TMF. Medlem är ansvarig för att gästflygare är informerad om gällande regler och flygområde.
Flygtider
Flygning får ske
vardagar 07.00 till 21.00
helger 09.00 till 21.00
om ej annat meddelats. Eventuella förändringar av flygtiderna ovan, t ex vid särskilda arrangemang,
meddelas på TMF hemsida www.tullingemf.se

Bana 33 och gräsfältet

Sponsorer